โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

Home Feedback Contents Search     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

ข่าวสาร
รายละเอียดโรงเรียน
ความรู้ด้านสุขภาพ
ภาพนักศึกษา
กิจกรรมภายใน
อัตราจ้างดูแล

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 15 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพจากโรงพยาบาลและคลีนิคต่างๆ

 New!!!.. เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท  เป็นโรงเรียนเดียวที่เรียนได้สบายๆหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน คลิกรายละเอียด

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียนได้ ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียน เรียนได้ทาง Internet สามารถลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซท์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้  อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้ด้วย E-Learning การเรียนทาง Internet  ที่   www.aschoolonline.com  

เปิดรับสมัครแล้ว  ทุกรุ่นในตาราง รับสมัครทุกวัน  (เสาร์  - อาทิตย์  ก็เปิดทำการ)  ตั้งแต่ 8.30 น.- 17.00 น. 

 •  รุ่น วันอาทิตย์  รับสมัครทุกวัน เข้าเรียนอาทิตย์ละวันหรือ เรียนออนไลน์ได้
 •   รุ่นที่  62  ภาคปกติ เปิดรับสมัครทุกวัน จนถึงวันที่    1  กันยายน 2560  กำหนดเปิดเรียนวันที่  20  กันยายน 2560
 •   รุ่นที่  63  ภาคปกติ เปิดรับสมัครทุกวัน จนถึงวันที่    1  ธันวาคม  2560  กำหนดเปิดเรียนวันที่  18  ธันวาคม 2560
รุ่นที่ กำหนดเปิดเรียน ออกฝึกงาน สำเร็จการศึกษา
61 11  กรกฎาคม  60 18  กันยายน  60 1  ธันวาคม  60
62 20  กันยายน  60 12  ธันวาคม  60 23  กุมภาพันธ์  61
63 18  ธันวาคม  60 5  มีนาคม  61 11  พฤษภาคม  61
64 2  เมษายน  61 11  มิถุนายน  61 31  สิงหาคม  61
65 18  มิถุนายน  61 3  กันยายน  61 16 พฤศจิกายน 61
66 10  กันยายน  61 26  พฤศจิกายน  61 กุมภาพันธ์  62

      รางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเด่น.jpg (293275 bytes)     

ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น

รางวัล No.1 Top Brand Awards สาขาสถาบันการศึกษายอดเยี่ยม

คลิกเพื่อชมรายละเอียด

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดภาคทฤษฎี  (ไม่มีการเก็บจุกจิก)
เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ชำระค่าเรียนตามระเบียบของโรงเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)
  ฟรี หอพักสำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 2 - 6 คน (จะพักหอพักหรือไม่ก็ได้)
ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด ต่อคน
ฟรี เข็มกลัดสถาบัน
ฟรี ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
ฟรี บริการติดต่อทำงานให้ ไม่หักเปอร์เซ็นต์
ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ + ภาษาญี่ปุ่น

ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

           

สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

 

โอกาสทำงานต่างประเทศและศึกษาต่อ กับโครงการ  Au Pair in USA คือโครงการที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  รายได้ปีละประมาณ  400,000 บาท ฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ สามารถเข้าโครงการ Au Pair in USA ได้ทันที โดยโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจบริการยื่นสมัครร่วมโครงการ  ดูรายละเอียด

แผนที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ อยู่ถนนช้างคลาน หน้าโรงแรมดิอิมเพรสค่ะ โทร. 053-271115 , 089-7559412

School Map (google map) แผนที่โรงเรียน คลิก

    สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร   โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร  จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมากขึ้นค่ะ  หากพลาดชมทาง TV คลิกชมรายการได้ที่นี่ค่ะ

 ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที 3 , ตอนที่ 4

 วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพ อันดับต้นของประเทศไทย 

  พันธกิจ  :  สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  คำขวัญ  :  พัฒนาตน     ฝึกฝนงาน    สานอนาคต

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

 •  1.  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดปัญหาคนว่างงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

 •  2.  เพื่อผลิตทรัพยากรในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  อันมีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ   และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 •  3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงาม ให้กับนักศึกษาใน โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
 •  4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางด้าน   ผู้ช่วยพยาบาล
 •  5.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ จิตใจ นำไปสู่การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ

จ่ายแรกเข้าแค่ 5,000 บาท  เข้าเรียนได้พร้อมสวัสดิการครบ

อบรมเสริมพิเศษ เลือกฝึกงานได้ตามชอบ

 •   พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 •   พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

 •   พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

 •   พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

 

หลักสูตรวิชาชีพ  6  เดือน 

สามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ค่าเล่าเรียนถูก สามารถแบ่งชำระได้เป็นรายงวด  มีทุนการศึกษา  

 กู้ยืมเรียนได้กับธนาคารของรัฐบาล 

เมื่อจบการศึกษาทำงานในตำแหน่ง 

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  Nurse Aide (NA) 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

(ใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

!!!..... ดำเนินการสอนโดยทีมแพทย์และพยาบาล ผู้มากประสบการณ์ ...... จบหลักสูตรสามารถทำงานได้

   ข้อแตกต่างจากโรงเรียนอื่น กรุณาคลิกดูสักนิด ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน  

การประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบ  โรงเรียนประสานงานให้
 •   โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 •   สปาเพื่อสุขภาพ

 •   คลีนิคต่างๆ

 •   ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล

 •   สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 •   ศูนย์การพยาบาลต่างๆ  ผู้ช่วยพยาบาล

 •   ประกอบกิจการส่วนตัว 

 •   ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยเภสัชกรรม ผู้ช่วยห้อง LAB

 •   ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

 

ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา

 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)

 

  Helping Heart -    กิจกรรมเพื่อสังคม ชมรมช่วยเหลือแบ่งปันสังคมน่าอยู่  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 •   ภาพกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยใหม่ เลยม่อนแจ่มไปเล็กน้อย ถิ่นทุรกันดาร มีชาวบ้านมารับบริการจำนวนมาก  คลิกชมภาพ  New

 •   ภาพกิจกรรมนักเรียนบ้านแม่กลางหลวง บนดอยอินทนนท์ กลางวันเลี้ยงอาหารเด็กเล็กและพานักเรียนทำกิจกรรม ร่วมบริจาคเงินไว้เป็นค่าอาหารเด็กเล็ก ตอนเย็นออกหน่วยให้บริการสุขภาพชุมชน คลิกชมภาพ  New 

 •   เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และร่วมบริจาคเงินค่าอาหารกลางวัน ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ช่วยกันทำอาหารสนุกมากค่ะ  คลิกชมภาพ

 •   ออกหน่วยบริการสุขภาพ  ที่บ้านธรรมปกรณ์ บ้านพักผู้สูงอายุ และ  ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชนกำแพงงาม  คลิกดูรูปเพิ่มเติม

 •   กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ไปออกหน่วยช่วยดูแลสุขภาพให้ชาวเขาที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับสมาคมและมูลนิธิต่างๆ นำทีมโดย  Miss.Evelynne Tan อาจารย์ชาวสิงคโปร์  คลิกดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพการเรียนการสอน คลิก

 

     สิ่งที่ทุกคนควรรู้และช่วยเป็น... อาจมีคนรอดชีวิต ด้วยสองมือเรา แค่คลิกอ่านสักนิด

 •  อบรมปฐมพยาบาล บริษัท การ์ดิเนีย สัมพันธ์ จำกัด โดยอาจารย์พยาบาลวิชาชีพ จากโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เรียนรู้กันอย่างตั้งใจ สนุกสนาน เป็นกันเอง เราภูมิใจที่ได้ให้ความรู้และได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร  คลิกชมภาพการอบรม
  ติดต่อการอบรมที่ : โทร.053-271115 , 089-7559412   E-Mail : nakornpingschool@gmail.com
  http://www.popcare.com/learncprnew.htm

 •  อบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ First Aid & CPR ให้กับหน่วยงาน มูลนิธิ Care for dog  บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเองสนุกสนาน ได้ความรู้ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หลังอบรมเสร็จมีเกียรติบัตร First Aid & CPR มอบให้ผู้เข้าอบรม  หากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการอบรมการปฐมพยาบาล First Aid & CPR ติดต่อโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้ เรามีทั้งการอบรมที่โรงเรียนและอบรมนอกสถานที่ รายละเอียดตามลิงค์ค่ะ  http://www.popcare.com/learncprnew.htm
  โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที
  ่ 053-271115  , 089-7559412   applepanita@gmail.com
      คลิกชมภาพการอบรม

 •  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของ snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจขอขอบคุณที่ทาง snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรให้ค่ะ บรรยากาศเป็นไปแบบเป็นกันเองมาก เรียกว่าสนุกทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรมค่ะ  คลิกชมภาพการอบรม  

 •   ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรของบริษัท Chiangmai Rock climbing Adventures, บริษัท Siam River Adventures  และ  บริษัท Chiangmai Mountain Biking อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ได้รับความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมาก  และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดอบรมบุคลากร ติดต่อมาได้ที่โรงเรียน เรายินดีให้ความรู้กับทุกท่านค่ะ

     สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการอบรมปฐมพยาบาล First Aid & CPR แบบเต็มรูปแบบ มีใบเกียรติบัตรรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้     ลิกเพิ่อดูรายละเอียด 

 

ลิกเพิ่อดูรายละเอียด 

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

 

 • School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 • คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

            

  Electronic mail

  General Information: nakornpingschool@gmail.com
  Customer Support:  
  applepanita@gmail.com
  Webmaster:            
  applepanita@gmail.com

   

   

  [ Home ] ข่าวสาร ] รายละเอียดโรงเรียน ] ความรู้ด้านสุขภาพ ] ภาพนักศึกษา ] กิจกรรมภายใน ] อัตราจ้างดูแล ]

  Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
  Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
  Last modified: มิถุนายน 21, 2560