NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

 

 

โครงการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลต่างชาติ

โครงการของ  Vivo bene Village โดยมีโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและรับสมัคร

เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ดูแลต่างชาติ
ในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 9 เดือน (ถ้าสอบภาษาผ่านในครั้งเดียว)
จะทราบว่าทำงานที่เมืองไหน ศูนย์ดูแลไหน เมื่อเตรียมความพร้อมด้านบริบาลและสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ B2 แล้วเท่านั้น เนื่องจากการประสานงานนายจ้างต้องทราบกำหนดการเดือนเดินทางที่แน่นอน

มี 2 กรณีคือ มีใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุแล้ว หรือยังไม่ได้เรียน ระยะเวลาเรียนไม่เท่ากัน รับอายุ 20-45 ปี
1. ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว ผ่านการเรียน 420 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ  NA , PN , RN  ใช้เวลาเรียนทบทวนเพิ่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 2 ัปดาห์ + เรียนเยอรมันภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการดูแลต่างชาติ ที่ Vivo Bene
และสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ B2 (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถ้าสอบภาษาผ่านในครั้งเดียว)
2. ถ้ายังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ เรียนการดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน และสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ + เรียนเยอรมันภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการดูแลต่างชาติ Vivo Bene
และสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ B2 (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถ้าสอบภาษาผ่านในครั้งเดียว) รวมเป็นเตรียมความพร้อมประมาณ 9 เดือน

ราคาประหยัด ค่าลงทะเบียนโครงการ 89,000 บาท

- ค่าหอพัก ฟรี ไม่มีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับห้องพักธรรมดาไม่มีแอร์  (สำหรับภาควันอาทิตย์ ไม่มีหอพักให้)
- ค่าประกันความเสียหายคนละ 2,000   บาท  ( ทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก )
1. กรณีพักหอพักที่โรงเรียนฟรี หอพักฟรี(ห้องละ 2-6 คน เอาพัดลมมาเอง) ประตูหอเปิด 7.00-19.00 น ไม่เก็บค่าน้ำ ค่าไฟ มีค่าประกันหอพักคนละ 2000 บาท (คืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก)
2. กรณีต้องการพักห้องแอร์ มีค่าไฟเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท (ห้องละ 2-4 คน)
3. กรณีต้องการห้องพักส่วนตัว หรือ พักเองข้างนอก เป็นนักเรียนแบบ ไป-กลับ ได้

สวัสดิการระหว่างเตรียมความพร้อม
- รวมค่าเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ - ที่พักฟรี เอาพัดลมมาเอง ฟรีชุดฟอร์ม
  มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างเรียนวันละ 100 บาท เฉพาะช่วงเรียนทฤษฎี สำหรับผู้ที่ไม่มี สาย ลา ขาด จ่ายเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง (**เฉพาะผู้ยังไม่ได้เรียน**)
ฟรี - ค่าสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการดูแลผู้สูงอายุ
ฟรี - เสื้อฟอร์ม 2 ตัว
ฟรี - ค่าเตรียมความพร้อม ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันประมาณ 6 เดือน ที่ Vivo Bene
ฟรี - ที่พัก ห้องรวม (พัดลมเอามาเอง) อาหารทุกมื้อ ประมาณ 6 เดือน ระหว่างเรียนภาษาที่ Vivo Bene

สวัสดิการเมื่อพร้อมด้านบริบาลและสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ B2 แล้ว (Vivo Bene เป็นคนดูแลรับผิดชอบ)
- Matching assistance ค่าประสานงานนายจ้างเพื่อรับรองการเข้าทำงานที่เยอรมัน
- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
- ดำเนินการเอกสาร ค่าแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
- ค่าขอวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- Arrival orientation ปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่
- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางขาไป
- ค่าดูแลในระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

สวัสดิการไม่รวม  
- ไม่รวม ค่าเดินทางเพื่อไปสอบภาษาเยอรมัน และค่าสอบภาษาเยอรมัน ระดับ B2
- ไม่รวม ค่าทำพาสปอร์ต ถือว่าเป็นเอกสารส่วนบุคคล
- ไม่รวม ค่าลงทะเบียนจบท่านละ  2,000  บาท ชำระวันสุดท้ายของการเรียนภาคทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุ (ในพิธีรับมอบประกาศนียบัตร จะได้รับรูปถ่ายใบใหญ่ 2 ภาพ ภาพเดี่ยวและภาพหมู่ พร้อมรับปกผ้าไหมสกรีนชื่อโรงเรียน)

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุ 20- 45 ปี  มีสุขภาพดี มีใจรัก พร้อมเรียนรู้ ตั้งใจทำงาน ขยัน อยากมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุต่างชาติ
มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการสอบภาษาเยอรมันระดับ B2 (ทางโครงการมีครูสอนให้)

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบวุฒิเดิม 4 ชุด
4. รูปถ่าย 4 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว

การสมัครเรียน
1.สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขที่ 269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 หากมาสมัครเองได้จะได้ลองชุดฟอร์มด้วย ชำระค่าลงทะเบียนวันสมัคร 10,000 บาท + ชำระวันเปิดเรียน 79,000 บาท
2.หากไม่สะดวกมาสมัครเอง ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชนมาทาง LINE ID ; 0882690773 โอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร โอนชำระค่าลงทะเบียนวันสมัคร 10,000 บาท + ชำระวันเปิดเรียน 79,000 บาท แจ้งเบอร์ไซส์เสื้อมาทางข้อความ

การโอนค่าลงทะเบียน
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมูลเมือง เลขบัญชี 383-2-39412-1  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย หรือชำระโดยตรงที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งทางข้อความ LINE ID ; 0882690773

กำหนดการ
- 5 สิงหาคม 2562 เปิดเรียนการดูแลผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 3 เดือน (ผู้ที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เมื่อโครงการเยอรมันเปิดสามารถเข้าโครงการได้ทันที รับจำนวนจำกัด เรียงตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่สมัครและเข้ามาเตรียมตัว

ของใช้ที่ต้องเตรียมกรณีพักหอพักที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- หมอน , ผ้าห่ม , ผ้าปูที่นอน (มีเตียง , ที่นอนให้) 
- ถ้วย  จาน  แก้วน้ำ  ส่วนตัวอย่างละ  1
- รองเท้าคัชชูหุ้มส้นสีขาว พื้นยางหรือส้นเตี้ย  หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าขาว
- รองเท้าแตะ  และเสื้อผ้าชุดธรรมดาเท่าที่จำเป็น
- นาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มวินาที สำหรับจับชีพจร
- เน๊ตผมสีสุภาพ ดำ เทา สำหรับผู้ที่ผมยาวรายละเอียดการเรียนภาคปกติ    http://www.popcare.com   

รายละเอียดการเรียนออนไลน์    http://www.aschoolonline.com

LINE ID : 0882690773  

E-Mail : nakornpingschool@gmail.com     โทร. 089-7559412  , 053-111513

 ส่งประวัติย่อและข้อมูลการติดต่อมาได้ที่   E-Mail : nakornpingschool@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมทางข้อความ LINE ID : 0882690773 หรือ โทร.0897559412 อาจารย์เปิ้ล

*หากชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดใด*

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE


 

Vivo bene Village

http://www.vivobene.co.th/th   

 

 

 

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62