NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

 

 

โครงการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลต่างชาติ

โครงการของ  Vivo bene Village โดยมีโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและรับสมัคร

เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ดูแลต่างชาติ
ในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 9 เดือน
เป็นการเรียนดูแลผู้สูงอายุทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 เดือน + เรียนภาษาเยอรมันและฝึกทักษะการดูแลต่างชาติประมาณ 6 เดือน และสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A2
หากเรียนจบการดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว NA , PN , RN ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ เพียงทบทวนด้านการดูแลผู้สูงอายุประมาณ 3 สัปดาห์ + เรียนภาษาเยอรมันและฝึกทักษะการดูแลต่างชาติประมาณ 6 เดือน และสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A2

มี 2 กรณีคือ มีใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุแล้ว หรือยังไม่ได้เรียน ระยะเวลาเรียนไม่เท่ากัน รับอายุ 20-45 ปี
1. ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว ผ่านการเรียน 420 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ  NA , PN , RN  ใช้เวลาเรียนทบทวนเพิ่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 3-4 ัปดาห์ + เรียนเยอรมันภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการดูแลต่างชาติประมาณ 6 เดือน ที่ Vivo Bene
และสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A2
2. ถ้ายังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ เรียนการดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน และสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ + เรียนเยอรมันภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการดูแลต่างชาติประมาณ 6 เดือน ที่ Vivo Bene
และสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A2  รวมเป็นเตรียมความพร้อมประมาณ 9 เดือน

ราคาประหยัด ค่าลงทะเบียนโครงการ 89,000 บาท

1. กรณีพักหอพักที่โรงเรียนฟรี หอพักฟรี(ห้องละ 2-6 คน เอาพัดลมมาเอง) ประตูหอเปิด 7.30-19.00 น ไม่เก็บค่าน้ำ ค่าไฟ มีค่าประกันหอพักคนละ 2000 บาท (คืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก)

2. กรณีต้องการห้องพักส่วนตัว พักเองข้างนอก เป็นนักเรียนแบบ ไป-กลับ ได้

 สวัสดิการ
- รวมค่าเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ - ที่พักฟรี เอาพัดลมมาเอง ห้องรวม 2-6 คน ชุดฟอร์ม มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างเรียนวันละ 100 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มี สาย ลา ขาด จ่ายเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง (**เฉพาะผู้ยังไม่ได้เรียน**)
ฟรี - ค่าสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการดูแลผู้สูงอายุ
ฟรี - เสื้อฟอร์ม 2 ตัว
ฟรี - ค่าเตรียมความพร้อม ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันประมาณ 6 เดือน ที่ Vivo Bene
ฟรี - ที่พัก ห้องรวม พัดลม อาหารทุกมื้อ ประมาณ 6 เดือน ระหว่างเรียนภาษาที่ Vivo Bene(ดอยสะเก็ด)

สวัสดิการไม่รวม  
- ไม่รวม ค่าเดินทางเพื่อไปสอบภาษาเยอรมันที่กรุงเทพ และค่าสอบภาษาเยอรมัน ระดับ A2
- ไม่รวม ค่าทำพาสปอร์ต ถือว่าเป็นเอกสารส่วนบุคคล
- ไม่รวม ค่าลงทะเบียนจบท่านละ  2,000  บาท ชำระวันสุดท้ายของการเรียนภาคทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุ (ในพิธีรับมอบประกาศนียบัตร จะได้รับรูปถ่ายใบใหญ่ 2 ภาพ ภาพเดี่ยวและภาพหมู่ พร้อมรับปกผ้าไหมสกรีนชื่อโรงเรียน)

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุ 20- 45 ปี  มีสุขภาพดี มีใจรัก พร้อมเรียนรู้ ตั้งใจทำงาน ขยัน อยากมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุต่างชาติ มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการสอบภาษาเยอรมันระดับ A2 (ทางโครงการมีครูสอนให้)
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบวุฒิเดิม 4 ชุด
4. รูปถ่าย 4 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว

การสมัครเรียน
1.สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ถนนช้างคลาน หน้าโรงแรมดิเอมเพรส หากมาสมัครเองได้จะได้ลองชุดฟอร์มด้วย ชำระค่าลงทะเบียนวันสมัคร 10,000 บาท + ชำระวันเปิดเรียน 79,000 บาท
2.หากไม่สะดวกมาสมัครเอง ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชนมาทาง LINE ID ; 0882690773 โอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร โอนชำระค่าลงทะเบียนวันสมัคร 10,000 บาท + ชำระวันเปิดเรียน 79,000 บาท แจ้งเบอร์ไซส์เสื้อมาทางข้อความ

การโอนค่าลงทะเบียน
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมูลเมือง เลขบัญชี 383-2-39412-1  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย หรือชำระโดยตรงที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งทางข้อความ LINE ID ; 0882690773

กำหนดการรุ่น2
-10 กันยายน 2561 เปิดเรียนการดูแลผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 3 เดือน (ผู้ที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ) + เรียนภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมฝึกทักษะการดูแลต่างชาติที่ Vivo Bene ประมาณ 6 เดือน
-12 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับผู้เรียนการดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว NA PN RN) เปิดเรียนทบทวนเพิ่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 2-3 ัปดาห์ + เรียนเยอรมันภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการดูแลต่างชาติ ประมาณ 6 เดือน ที่ Vivo Bene
กำหนดการรุ่น3
-11 ธันวาคม 2561 เปิดเรียนการดูแลผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 3 เดือน (ผู้ที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ) + เรียนภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมฝึกทักษะการดูแลต่างชาติที่ Vivo Bene ประมาณ 6 เดือน
-13 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับผู้เรียนการดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว NA PN RN) เปิดเรียนทบทวนเพิ่อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 2 ัปดาห์ + เรียนเยอรมันภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการดูแลต่างชาติ ประมาณ 6 เดือน ที่ Vivo Bene

กำหนดการรุ่น4
- 11 ีนาคม 2562 เปิดเรียนการดูแลผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 3 เดือน (ผู้ที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ) + เรียนภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมฝึกทักษะการดูแลต่างชาติที่ Vivo Bene ประมาณ 6 เดือน

ของใช้ที่ต้องเตรียมกรณีพักหอพักที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- หมอน , ผ้าห่ม , ผ้าปูที่นอน (มีเตียง , ที่นอนให้) 
- ถ้วย  จาน  แก้วน้ำ  ส่วนตัวอย่างละ  1
- รองเท้าคัชชูหุ้มส้นสีขาว พื้นยางหรือส้นเตี้ย  หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าขาว
- รองเท้าแตะ  และเสื้อผ้าชุดธรรมดาเท่าที่จำเป็น
- นาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มวินาที สำหรับจับชีพจร
- เน๊ตผมสีสุภาพ ดำ เทา สำหรับผู้ที่ผมยาว



รายละเอียดการเรียนภาคปกติ    http://www.popcare.com   

รายละเอียดการเรียนออนไลน์    http://www.aschoolonline.com

LINE ID : 0882690773  

E-Mail : nakornping.na@gmail.com     โทร. 089-7559412  , 053-271115

 ส่งประวัติย่อและข้อมูลการติดต่อมาได้ที่   E-Mail : nakornpingschool@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมทางข้อความ LINE ID : 0882690773 หรือ โทร.0897559412 อาจารย์เปิ้ล

*หากชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดใด*

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE


 

Vivo bene Village

http://www.vivobene.co.th/th   

 

 

 

Send mail to nakornpingshool@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 01/21/62